Ako napísať motivačný list

Poctivo vypracovaný motivačný nie je len vašou vstupenkou k želanému zamestnaniu, ale taktiež dokumentom, ktorý vypovedá o vašom charaktere a osobnosti.  Prečo ste ideálnym kandidátom na hľadanú pozíciu práve vy? Na túto a ďalšie otázky by mal dať jednoznačnú odpoveď motivačný list.   Inšpirujte sa našimi radami priamo od personalistov.

Motivačný list je vašim prvým kontaktom s potenciálnym zamestnávateľom, ktorého ste oslovili.  Ak v pracovnej ponuke firma žiada, aby ste k životopisu priložili aj motivačný list, urobte to.  Aj v prípade, že sa uchádzate o prácu na dočasné pridelenie alebo prax, dajte si na ňom záležať. Tento list  je veľmi dôležitý tak pre absolventov, ako aj ďalších uchádzačov bez ohľadu na kvalifikáciu a pracovné skúsenosti.

1. Formát motivačného listu

 • Meno- napíšte celé Vaše meno, prípadne aj titul.
 • Adresa – napíšte adresu, na ktorej aktuálne bývate.
 • E-mail a telefónne číslo – dajte personalistom možnosť vás ľahko kontaktovať, preferuje sa nepoužívať adresy typu mrkvicka666@azet.sk, radšej si založte serióznejšiu adresu.
 • Pohlavie – ak hľadáte prácu v zahraničí alebo v medzinárodnej spoločnosti, kde budete rokovať s cudzincami, vaše meno nemusí byť pre kontaktnú osobu smerodajné. Uvedením pohlavia vyriešite otázku oslovenia pán / pani.
 • Nezadávajte osobné informácie, o ktorých zamestnávateľ nemá právo vedieť (politické presvedčenie, sexuálna orientácia, rodinný stav..).

2. Štruktúra motivačného listu

Ako pri každom oficiálnom dokumente, aj pri motivačnom liste je dôležité dodržať štruktúru, dbať na formálnu úpravu a vyhnúť sa gramatickým chybám. Každého personalistu zaujme originálny a prirodzený motivačný list bez akýchkoľvek tuctových frázach a klišé.
Ako by mala vyzerať štruktúra motivačného listu:

1.)Kontaktné údaje a oslovenie

 • v hlavičke uvádzame svoje kontaktné údaje – meno, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu  adresátom je spoločnosť, v ktorej sa uchádzate o dané pracovné miesto
 • v oslovení oslovujete konkrétneho personalistu- ak neviete konkrétne meno adresáta, použite neutrálne oslovenie: „Vážená spoločnosť“ , dajte však pozor na preklepy v menách osôb

2.) Úvod

 • v úvode je dôležité uviesť, o akú pozíciu sa uchádzate (aby sa predišlo zmätkom) a kde bola táto pracovná ponuka zverejnená
 • napr. „Reagujem na pracovné miesto zverejnené na stránke …“, „Zaujalo ma pracovné miesto …“

3.)Hlavná časť

 • v druhom odseku vysvetľujete, čo je dôvodom Vašej reakcie, čím Vás zaujala pracovná ponuka a prečo by ste práve Vy mali byť tým pravým kandidátom
 • dôraz sa kladie na Vaše pracovné skúsenosti, zručnosti, ktoré by mali korešpondovať s požiadavkami spoločnosti
 • vyzdvihujete svoju motiváciu a záujem o pracovné miesto

4.)Záverečné formulky

 • záver rezonuje v pamäti najdlhšie- preto je dôležité zanechať pozitívny dojem
 • napr.: „Veľmi rád by som sa s Vami pri osobnom pohovore porozprával o našej potenciálnej spolupráci“ alebo „Všetky ďalšie prípadné otázky Vám rád zodpoviem pri osobnom stretnutí“
 • pod záver pripojte vlastnoručný podpis a pozdrav

3. Princípy pri písaní motivačného listu

• Zamerajte sa na to, čo je pre zamestnávateľa podstatné

Klaďte dôraz na vaše znalosti a pracovné skúsenosti, ktoré sú dôležité pre konkrétneho zamestnávateľa a konkrétne pracovné miesto. Neprikrášľujte svoje skúsenosti. Vhodným návodom vám môže byť pracovná ponuka. Píšte o sebe pravdu a buďte pripravení každý bod vášho motivačného listu na pohovore odôvodniť.

• Prispôsobujte motivačný list pre každú ponuku osobitne

Pri každej pracovnej ponuke posielajte aktualizovaný motivačný list prispôsobený pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate.  V prípade, že máte vzor, pred odoslaním si vždy skontrolujte, či ste uviedli správneho zamestnávateľa: v adrese, oslovení, v tele listu i v súhlase so spracovaním osobných údajov.

• Ukážte, že niečo o firme viete

Uveďte vlastnými slovami charakteristiku spoločnosti, v ktorej sa uchádzate o prácu. Personalistu osloví, ak uvidí, že ste si o firme naštudovali podklady. Odporúčame pozrieť si webovú stránku firmy a ich profil na sociálnych sieťach. Ak viete fakty o firme, ktoré súvisia s pracovnou pozíciu, na ktorú sa hlásite, využite ich.  V prípade, že to prichádza do úvahy, uveďte nejakú reklamnú kampaň, ktorá vás zaujala.

• Udajte dôvod pre osobné stretnutie

Spomeňte dôvod na osobné stretnutie a pri jeho plánovaní s personalistom buďte ochotní prispôsobiť sa času.

• Vložte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Je dobré na záver motivačného listu uviesť aj váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť tak vašu žiadosť môže držať v databáze uchádzačov a osloviť vás, keď sa jej uvoľní vhodná pracovná pozícia.