Ako napísať životopis

Poctivo vypracovaný životopis nie je len vašou vstupenkou k želanému zamestnaniu, ale taktiež dokumentom, ktorý nepriamo vypovedá o vašom charaktere a osobnosti.  Obsahuje váš životopis potrebné informácie a je vhodne formulovaný? Inšpirujte sa našimi radami priamo od personalistov.

Pri hľadaní vzoru životopisu zrejme nájdete veľké množstvo príkladov. Vybrať si ten správny nie je jednoduché. Každý personalista v životopise totiž hľadá niečo iné no stačí sa pridržiavať týchto päť rád a váš životopis sa môže stať dôvodom vašej vysnívanej kariéry!

1. Vaše osobné údaje

  • Meno- napíšte celé Vaše meno, prípadne aj titul.
  • Adresa – napíšte adresu, na ktorej aktuálne bývate.
  • E-mail a telefónne číslo – dajte personalistom možnosť vás ľahko kontaktovať, preferuje sa nepoužívať adresy typu mrkvicka666@azet.sk, radšej si založte serióznejšiu adresu.
  • Pohlavie – ak hľadáte prácu v zahraničí alebo v medzinárodnej spoločnosti, kde budete rokovať s cudzincami, vaše meno nemusí byť pre kontaktnú osobu smerodajné. Uvedením pohlavia vyriešite otázku oslovenia pán / pani.
  • Nezadávajte osobné informácie, o ktorých zamestnávateľ nemá právo vedieť (politické presvedčenie, sexuálna orientácia, rodinný stav..).

   2. Kľúčové vedomosti

   Skúsení uchádzači s dlhoročnými pracovnými skúsenosťami by mali uvádzať kľúčové znalosti a zručnosti, ktoré sú naozaj relevantné pre hľadanú pozíciu

   Rozsah 5-10 riadkov je prijateľný na to, aby príjemca vášho CV mal chuť si túto časť prečítať. Píšte teda stručne a zaujímavo.

   3. Pracovné skúsenosti

   Na začiatku uveďte názov spoločnosti a pozíciu, ktorú ste v nej  zastávali. Stručne opíšte predmet činnosti danej spoločnosti. Samotný názov firmy nemusí byť potenciálnemu zamestnávateľovi známy.

   Stručne a jasne opíšte tiež vašu náplň práce na danej pozícii, ideálne v bodoch. Ak ste na pozícii dosiahli významné úspechy, spomeňte aj tie. Absolventi škôl sa môžu zamerať na účasť na významných projektoch alebo aktivitách.

   Začnite poslednou firmou a pozíciou. Uveďte rok a mesiac nástupu ako aj odchodu.

   4. Vzdelanie

   Začnite vašou poslednou študovanou školou. Uveďte časové rozpätie, názov školy a odbor štúdia. V prípade že stále študujete, uveďte predpokladaný dátum ukončenia a zároveň uveďte,  či sa jedná o dennú alebo externú formu štúdia.

   Relevantné pre potreby životopisu sú hlavne vysoká a stredná škola. Základnú školu uveďte len vtedy, ak je to vaše jediné ukončené vzdelanie.

   Uveďte všetky školenia, kurzy či semináre, ktorými ste prešli a ktoré majú súvis s danou pozíciou.Je lepšie v životopise začať pracovnými skúsenosťami alebo vzdelaním?

   Odpoveď na túto rozporuplnú otázku je jednoduchá: Je to na vás. A aké je naše odporúčanie? Ak ste študovali na prestížnej univerzite alebo máte zatiaľ veľmi málo pracovných skúseností, uveďte vzdelanie ako prvé. V opačnom prípade začnite pracovnými skúsenosťami. Vzdelanie napíšte až za ne. V oboch prípadoch začnite od poslednej praxe resp. študovanej školy.

   5. Doplňujúce schopnosti a zručnosti

   Vyzdvihnite svoje schopnosti, ktoré môžete ponúknuť potenciálnemu zamestnávateľovi. Ide najmä o:

  • prax popri štúdiu alebo účasť na zaujímavých projektoch
  • jazyky, ktoré ovládate aspoň na komunikatívnej úrovni
  • počítačové znalosti – programy, ktoré ste doteraz využívali v práci i súkromne a viete sa v nich orientovať.V závislosti na vašich skúsenostiach môže v životopise nasledovať aj samostatná časť s ďalšími znalosťami, ako sú napr. administratívne znalosti, účtovníctvo, logistika, atď.Spomenúť  môžete tiež svoje záujmy a záľuby, ktoré personalistovi napovedia niečo o vašej povahe a osobnosti. Píšte skutočne o tom, čo vás baví, nevymýšľajte si záujmy.

   6. Najčastejšie chyby

  • Dĺžka životopisu, najideálnejšie je 1-3 strany,
  • Gramatické chyby znižujú váhu životopisu a šancu pri pohovore,
  • Zložité slova a vety ťažké na pochopenie.

Zdali sa vám naše rady užitočné, ale predsa len stále neviete, ako presne by mal štruktúrovaný životopis vyzerať? Pozrite sa na vzor štruktúrovaného životopisu navrhnutý našimi skúsenými personalistami.